standard

原核生物

April 12, 2022

原核細胞は小さくて単純な構造で、細胞壁と膜に囲まれており、リボソーム以外の核や細胞小器官はありません。原核生物には、細菌、古細菌、藍藻(シアノファイト)が含まれますが、他のすべての生物は、単細胞か多細胞かにかかわらず、真核生物です。

Related Tags ( Прокариоте )

Ћелија (биологија) - Japanese

основна јединица грађе и функција свих живих бића

Еукариоте - Japanese

једноћелијски и вишећелијски организми са еукариотским типом грађе ћелије