standard

属(生物学)

May 24, 2022

属-1つまたは複数の分類学的特徴に基づいて区別される種または種の単系統群をカバーする基本的で義務的な体系的なカテゴリー。属名は、属のランク内のすべての分類群を表すためにも使用されます。

Related Tags ( Rodzaj (biologia) )

Takson - Japanese

jednostka w systematyce organizmów

Królestwo (biologia) - Japanese

kategoria systematyczna w biologii

Rząd (biologia) - Japanese

kategoria systematyczna w biologii

Rodzina (biologia) - Japanese

kategoria systematyczna w biologii

Nomenklatura zoologiczna - Japanese

zalecenia obowiązujące przy tworzeniu nazw taksonów zwierząt