standard

層(地質)

June 17, 2021

形成-岩相の特徴のみに基づいて区別される基本的な正式な岩相層序単位。

Related Tags ( Formacja (geologia) )

Tabela stratygraficzna - Japanese

system podziału warstw geologicznych w odniesieniu do czasu ich powstania

Formacja - Japanese

strona ujednoznaczniająca w projekcie Wikimedia

Wapień muszlowy - Japanese

nieformalna jednostka stratygraficzna triasu wydzielona na terenie Polski pozakarpackiej, Niemiec (poza Alpami) i Beneluxu w oparciu o kryteria litostratygraficzne

Strefa śląsko-morawska - Japanese

jednostka geologiczna w Polsce