standard

窒素危機

June 28, 2022

窒素危機は、推定18,000件の建設およびインフラプロジェクトの許可申請が中止された2019年にオランダで発生した危機です。建設会社によると、27,000人の雇用が失われる可能性があります。

Related Tags ( Stikstofcrisis )

Stikstof (element) - Japanese

een scheikundig element met symbool N en atoomnummer 7

Ammoniak - Japanese

chemische verbinding

Natura 2000 - Japanese

Europees netwerk van beschermde natuurgebieden

Johannes Kramer - Japanese

Nederlands politicus

Stikstofproblematiek - Japanese

bedreiging van biodiversiteit door overmatige uitstoot van stikstofverbindingen

Reactieve stikstof - Japanese

Groep van reactieve stikstofverbindingen

Kritische depositiewaarde - Japanese

de hoeveelheid stikstofdepositie die een intact ecosysteem over langere tijd kan verdragen zonder dat significante schade optreedt aan de structuur of het functioneren van dat systeem