standard

ローマの宗教

May 9, 2022

ローマの宗教の歴史は紀元前1千年紀の初めにまでさかのぼりますが、紀元前3世紀の初めまで起こりません。定形。古代の宗教の大多数のように、それは多神教の民俗および部族の宗教に属しています。それは、自然と公の秩序を維持することを目的とした多数の儀式によって特徴付けられます。これにおいて、それはキリスト教のような個人の救いを目指しそして持っている宗教から逸脱します。古代ローマの義務的な国教としてのその実践は、西暦311年と313年の寛容の勅令で終わりました。キリスト教を支持して。彼女は6世紀の初めに姿を消しました。

Related Tags ( Romeinse religie )

Religie - Japanese

vorm van zingeving, in bredere zin vorm van spiritualiteit

1e eeuw - Japanese

de eerste periode van 100 jaar van de christelijke jaartelling, dus de periode bestaande uit de jaren 1 tot en met 100

Juno (mythologie) - Japanese

Godin in de Romeinse mythologie

Jupiter (mythologie) - Japanese

god uit de Romeinse mythologie

Mithraïsme - Japanese

Mysteriecultus uit het Romeinse Rijk