standard

非営利団体

December 14, 2021

非営利または非営利、文字通り非営利または非営利と訳されることは、より広い意味で非営利的、社会的目的で働くことを意味します。この用語は、オランダでは組織、非営利組織に関連してよく使用されます。それは利益を上げることを目的としておらず、したがって会社との差別化を図っています。非営利とは、製品やサービスに料金を請求できない、または利益を上げられないという意味ではありません。その場合、利益は非営利組織に再投資されるため、非営利団体はそれ自体を際立たせます。

Related Tags ( Non-profit )

Subsidie - Japanese

werkingsmiddelen die ter beschikking worden gesteld op basis van een dienstverlening

Bedrijf - Japanese

entiteit actief in commerciële, industriële of professionele doeleinden

Organisatie - Japanese

samenwerkingsverband met een collectief doel

Niet-gouvernementele organisatie - Japanese

een organisatie die onafhankelijk is van de overheid en zich op een of andere manier richt op een maatschappelijk belang

Stichting - Japanese

organisatie, rechtspersoon (zonder winstoogmerk)

Wikimedia Foundation - Japanese

Amerikaanse non-profit organisatie

Vereniging zonder winstoogmerk - Japanese

type rechtspersoon in België

Stichting Yoesuf - Japanese

Nederlandse organisatie