standard

August 9, 2021

歌は人間の声で作られた音楽です。音が意図的に選択されたピッチのままであるという事実によって、それはスピーチと区別されます。歌う、つまり自分の声を楽器にして音楽を作ったり演奏したりするミュージシャンは、歌手と呼ばれます。

Related Tags ( Laulu )

Musiikki - Japanese

ääneen perustuva taiteen muoto

Ooppera - Japanese

näyttämötaidemuoto

Soitin - Japanese

laite, joka on tarkoitettu musiikin tuottamiseen

Melodia - Japanese

musiikkitemri

Taidemusiikki - Japanese

monimuotoinen ja epäyhtenäinen länsimaisen musiikin perinne

Barokkimusiikki - Japanese

kaikki 1600-luvulla ja 1700-luvun alkupuolella sävelletty länsimainen taidemusiikki

Georg Friedrich Händel - Japanese

saksalais-brittiläinen barokkisäveltäjä

Renessanssin musiikki - Japanese

vuosina 1400–1600 sävelletty taidemusiikki

Lasse Penttinen - Japanese

suomalainen tenori