standard

魚の解剖学

February 11, 2022

魚の解剖学とは、魚の体と器官の構造、およびこの魚の解剖学を研究する生物学の分野を指します。進化の結果、魚の体の構造は、水生環境の要件を満たすように進化しました。他の脊椎動物は原始的な魚から進化しており、魚の多様性とその構造は陸生脊椎動物よりも古い。

Related Tags ( Kalojen anatomia )

Kala - Japanese

vedessä elävä ja kiduksilla hengittävä selkärankainen eläin

Rustokalat - Japanese

kalojen luokka

Uimarakko - Japanese

Kalan uimasyvyyttä säätelevä elin