standard

実行可能な種

November 5, 2020

生存可能な種とは、よく知られており、個体数が豊富または安定している生物の種です。その絶滅危惧種の分類は、国際自然保護連合(IUCN)によると「最小懸念」(LC)です。 IUCNによると、たとえば、人間、オープンペア、フード付きポケット、ホクオウクシイモリは生存可能な種です。

Related Tags ( Elinvoimainen laji )

Uhanalaisuusluokitus - Japanese

arvio, kuinka todennäköisesti eliölaji kuolee sukupuuttoon

Erittäin uhanalainen laji - Japanese

IUCN:n uhanalaisuusluokitus

Luonnosta hävinnyt laji - Japanese

IUCN:n uhanalaisuusluokitus

Punainen kirja - Japanese

uhanalaisten lajien luettelo

Silmälläpidettävä laji - Japanese

IUCN:n uhanalaisuusluokitus

Vaarantunut laji - Japanese

eliölaji, jota voi uhata sukupuutto sadan vuoden sisällä

Äärimmäisen uhanalainen laji - Japanese

Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton uhanalaisuusluokituksen luokka

Taigakynsisammal - Japanese

lehtisammallaji