standard

ウィキメディア財団

June 10, 2022

ウィキメディア財団は、ウィキペディア、ウィキショナリー、ウィキクォート、ウィキブック、ウィキソース、ウィキメディアコモンズ、ウィキセスト、ウィキニュース、ウィキスピーシーズ、ウィキスピーシーズ、ウィキバーシティなどのウィキプロジェクトを管理する財団です。 2003年6月20日に、ウィキペディアの創設者であるジミーウェールズによって、フロリダ州(米国)の法律に基づく非営利団体として設立されました。

Related Tags ( Nadace Wikimedia )

Hlavní strana - Japanese

úvodní strana projektu

Wikipedie - Japanese

internetová encyklopedie, kterou může každý editovat

Jimmy Wales - Japanese

spoluzakladatel Wikipedie, americký internetový podnikatel

Wikiverzita - Japanese

wiki pro svobodné vzdělávání

Wikidata - Japanese

svobodná databáze informací pod záštitou organizace Wikimedia

Wikicesty - Japanese

cestovní průvodce na principu wiki