standard

イムジャン戦争

August 8, 2021

イムジャン戦争は、1592年から1598年にかけての日本と朝鮮族同盟の間の戦争でした。

Related Tags ( Imdžinská válka )

První čínsko-japonská válka - Japanese

válka mezi Japonským císařstvím a říší Čching z let 1894 až 1895

Li Žu-sung - Japanese

čínský generál

Li Žu-po - Japanese

čínský generál pozdněmingského období

Liou Tching - Japanese

čínský generál

Jang Chao (mingský státník) - Japanese

čínský pozdněmingský politik a vojevůdce

Š’ Sing - Japanese

čínský pozdněmingský státník

Ma Kuej - Japanese

čínský generál pozdněmingského období