standard

パリアスの戦い

May 6, 2022

1757年6月23日のパリアスの戦いで、イギリス東インド会社の軍隊は、フランス東インド会社の軍隊に支援されて、ベンガル海軍のシラージュウッダウルの軍隊と衝突しました。戦闘でロバート・クライヴ大佐が指揮したイギリス軍は、なんとかインド人とフランス人の偉大な優位性を打ち負かした。この戦いは、インドでの大英帝国の創設の本当の始まりを示しました。

Related Tags ( Bitva u Palásí )

Kalkata - Japanese

město v Indii

Generální guvernér Indie - Japanese

seznam na projektech Wikimedia

Fateh Alí Tipú - Japanese

sultán Maisúrského království

Černá díra v Kalkatě - Japanese

vězení v indické městě Kalkata (1756)

Války o Karnátaku - Japanese

série válečných konfliktů mezi Francií a Velkou Británií z let 1746 až 1763

Robert Clive - Japanese

britský politik a generál, první britský guvernér Bengálska