standard

チェコ

June 13, 2022

チェコ共和国のフルネームであるチェコ共和国は、中央ヨーロッパの国です。 1993年1月1日にチェコスロバキアの後継国として独立し、それ以前はチェコスロバキア連邦の2つの共和国の1つとして存在していました。また、チェコの国家と文化の1000年以上の歴史に基づいています。憲法によると、チェコは法の支配によって統治されている議会制の民主主義国家であり、自由な国家体​​制と政党と運動の自由な競争に基づく政治システムを備えています。国家元首は共和国大統領であり、最高かつ唯一の立法機関はチェコ共和国の二階建て議会であり、チェコ共和国政府は行政権のピークにあります。

Related Tags ( Česko )

Československo - Japanese

stát ve střední Evropě mezi lety 1918–1992

Praha - Japanese

hlavní město Česka, historicky též Československa a Čech

Karel Jaromír Erben - Japanese

český spisovatel

Zikmund Winter - Japanese

český spisovatel, historik a učitel

Národní knihovna České republiky - Japanese

centrální knihovna České republiky

Jan Kapras - Japanese

český historik, právník a politik, ministr školství a národní osvěty

Jan Royt - Japanese

český historik umění a vysokoškolský pedagog

Emanuel Poche - Japanese

český historik umění

Česká šlechta - Japanese

seznam na projektech Wikimedia